UKM 201. Foto: Jon ForbergUKM - Ung kultur møtes er en festival der ungdom konkurrerer innenfor alle slags kulturuttrykk. 

UKM er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år (10 år ved lokalmønstring), og foregår hvert år over hele landet. Det er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta i med alle slags kulturuttrykk.

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang deltakere videre til den nasjonale UKM-festivalen

UKM i Ålesund blir arrangert på Parken kulturhus.

UKM Norges nettsider

UKM Ålesund på facebook

Bli med!

Påmeldinga starter 1. desember, og de som har lyst til å delta kan melde seg på nettsida ukm.no.

Kontakt

Lin Marie Norberg Jacobsen, kulturkonsulent
Telefon: 70 16 24 64 / 99 55 80 49
E-post: